طرح های ما

جهت آشنایی با جزییات طرح ها تماس بگیرید.

07143343262  –  09380000522

طرح برنزی

ریال 200
میلیون
 • وام خرید کالا
 • 6 الی 12 ماهه
 • کارمزد 4 درصد سالانه
 • ضمانت فقط چک
اقساطچی

طرح نقره ای

ریال 400
میلیون
 • وام خرید کالا
 • 6 الی 12 ماهه
 • کارمزد 4 درصد سالانه
 • ضمانت فقط چک
اقساطچی

طرح طلایی

ریال 10
میلیارد
 • وام خرید کالا
 • 12 الی 24 ماهه
 • کارمزد 4 درصد سالانه
 • ضمانت کالا و چک
اقساطچی

طرح یاقوت

ریال 30
میلیارد
 • وام خرید کالا
 • 24 الی 36 ماهه
 • کارمزد 4 درصد سالانه
 • ضمانت کالا و چک
اقساطچی

طرح الماس

ریال 100
میلیارد
 • وام خرید کالا
 • 36 الی 48 ماهه
 • کارمزد 4 درصد سالانه
 • ضمانت کالا و چک
اقساطچی